top of page

Delivery and payment

Доставка та оплата

Payment

International orders can be paid by a bank card on the site or by PayPal.

Orders in Ukraine can be paid directly to a bank account. Please, contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, or e-mail at tvoi-studio@gmail.com, and we will send you the account number for payment.

Оплата

Міжнародні замовлення можна оплатити банківською картою на сайті або через PayPal.

Замовлення по Україні можна оплатити безпосередньо на банківський рахунок. Будь ласка, зв’яжіться з нами в Instagram, Telegram, WhatsApp або на електронну адресу tvoi-studio@gmail.com, і ми надішлемо вам номер рахунку для оплати.

Delivery of orders in Ukraine

Delivery of the orders across Ukraine is carried out by the Nova Poshta service from Monday to Friday. Delivery time is 1-3 days. Regular delivery by the Nova Poshta service across Ukraine is free.

Доставка замовлень по Україні

Доставка по Україні здійснюється Новою Поштою з понеділка по п’ятницю. Час доставки 1-3 дні. Доставка Новою Поштою (відділення-віділення) по Україні є безкоштовною.

Delivery of international orders

International shipments are carried out by the delivery service Ukrposhta. The delivery cost will be calculated automatically after adding products to the basket.

The estimated delivery time depends on the destination country and can range from two to four weeks. Information regarding shipments and tracking numbers will be sent to the customer's specified email address. If you have not received information about the delivery of your order, please contact our support service via tvoi-studio@gmail.com, mentioning the order number in the email.

Due to the russian military aggression, we do not ship orders to russia and belarus.

Upon arrival in the destination country, international orders may be subject to customs duties and taxes imposed by the customs service of the destination country. Please, carefully review the customs clearance rules and the cost of customs payments for your destination country before placing an order. From our side, we cannot predict or take responsibility for additional or customs payments. However, we are always here for you, sharing our experience and answering additional questions if you contact us via tvoi-studio@gmail.com.

Доставка міжнародних замовлень

Міжнародні доставки здійснюються сервісомо доставки “Укрпошта”. Вартість доставки буде розрахована автоматично після додавання продукту до кошика.

Тривалість доставки залежить від країни призначення та коливається від двох до чотирьох тижнів. Інформація про відправлення та номери відстеження буде надіслано на вказану електронну адресу клієнта. Якщо ви не отримали інформацію про доставку замовлення, зверніться до нашої служби підтримки за адресою tvoi-studio@gmail.com, зазначивши номер замовлення в електронному листі.

У зв'язку з російською військовою агресією ми не відправляємо замовлення в росію та білорусь.

Після прибуття в країну призначення міжнародні замовлення можуть обкладатися митними зборами та податками, встановленими митною службою країни призначення. Перед оформленням замовлення уважно ознайомтеся з правилами митного оформлення та розміром митних платежів країни призначення. Зі свого боку ми не можемо передбачити або взяти на себе відповідальність за додаткові або митні платежі. Однак ми завжди тут для вас, ділимося своїм досвідом і відповідаємо на додаткові запитання, якщо ви звертаєтеся до нас через tvoi-studio@gmail.com.

Return and exchange procedure

You can exchange the items within 14 days from the date of purchase.

In Ukraine, the exchange of items can be done through a delivery service.

By using our website, you (the visitor) agree to allow third parties to process your IP address, to determine your location for currency conversion. You also agree to have that currency stored in a session cookie in your browser (a temporary cookie that gets automatically removed when you close your browser). We do this for the selected currency to remain selected and consistent when browsing our website so that the prices can convert to your (the visitor) local currency.

Процедура обміну або повернення товару

Ви можете обміняти товар протягом 14 днів з моменту покупки.

По Україні обмін речей можливий через службу доставки.

Використовуючи наш веб-сайт, ви (відвідувач) погоджуєтесь дозволити третім сторонам обробляти вашу IP-адресу, щоб визначити ваше місцезнаходження з метою конвертації валюти. Ви також погоджуєтеся зберігати цю валюту в файлі cookie сеансу у вашому браузері (тимчасовий файл cookie, який автоматично видаляється, коли ви закриваєте браузер). Ми робимо це для того, щоб вибрана валюта залишалася обраною та постійною під час перегляду нашого веб-сайту, щоб ціни могли конвертуватися у вашу (відвідувача) місцеву валюту.

bottom of page